S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
 
 
 

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

 

Majiteľ a prevádzkovateľ internetového obchodu naturalssk je spoločnosť:Filibe s.r.o

S.Sakalovej 1396/91A

014 01 Bytča

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline dňa 06.06.2012, oddiel Sro, vložka číslo 56828/L.

IČO: 46 704 647

DIČ: 2023541454

IČ DPH: SK2023541454 - v zmysle § 7a  pre poskytnutie/prijatie sluzby vrámci EU.

 

Orgánom dozoru je Inšpektorát Slovenskej obchodnej išpekcie pre Žilinský kraj so sídlom Predmestská 71, P.O. Box  B-89, 011 79 Žilina 1.

Prevádzka je povolená rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 

Kamenná predajňa ROZÁLIA s našou ponukou sa nachádza v Bytči, na ul. S.Sakalovej 163, oproti butiku DARA, smerom od Zámku k námestiu po ľavej strane za riekou, alebo od námestia k Zámku po pravej strane.

Tu je možný osobný odber Vašich objednávok  v pracovnom čase do 3 dní od objednania pri platbe v hotovosti, alebo do 5 dní od objednania a zaplatenia bankovým prevodom. Po dohode aj v inom čase.

Vaše želanie uveďte v poznámke objednávky.

Otváracie hodiny v kamennej predajni aktuálne:

Pondelok :            10.00 - 16.00
Utorok - Piatok :   10.00 - 15.30

Mimo pracovného času nás prosím kontaktujte na email: obchod@naturals.sk, kedy vieme dohodnúť Vami zvolený čas nákupu , alebo vyzdvihnutia objednávky.

Spotrebiteľom (zákazníkom) sa myslí v tomto texte fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby za iným účelom ako pre podnikanie, alebo taká osoba, ktorá sa chystá vykonať nákup týchto produktov alebo služieb.


Dodávateľom sa rozumie fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, s ktorou bude v prípade nákupu (objednávky) spotrebiteľ uzatvárať zmluvu - tzv. “zmluvu na diaľku”. Dodávateľom výrobkov tohto elektronického obchodu je spoločnosť Filibe s.r.o.

Obchodom sa rozumie internetový obchod naturalssk, prevádzkovaný dodávateľom a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na  internetovej doméne.

 

I. USKUTOČNENIE OBJEDNÁVKYVaše objednávky môžete uskutočniť v internetovom obchode na adrese www.naturals.sk.

1. Môžete, ale nie ste povinný byť registrovaný zákazník. Vaša registrácia nie je podmienkou pre nákup v našom obchode. Výhodou registrácie je skutočnosť, že pri opakovanom objednávaní nemusíte svoje kontaktné údaje opätovne zadávať, ste informovaní o akciách a zľavách, ktoré sú určené iba pre registrovaných zákazníkov.

2. Pri prípadnej registrácii si heslo starostlivo uschovajte, aby nedošlo k jeho zneužitiu inou osobou. Za zneužitie hesla nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ internetového obchodu.

3.Objednávanie je jednoduché. Kliknutím na Vami vybraný tovar ho vložíte do košíka. Môžete sa vrátiť späť na objednávanie, prípadne objednávku odošlete alebo zrušíte. Pred odoslaním objednávky je možné tovar , ktorý ste sa rozhodli zrušiť spôsobom, že kliknete na ikonku " vymazať".

4. Po odoslaní objednávky dostanete na Vami zadanú emailovú adresu potvrdzujúcu správu o jej prijatí a údaje o spôsobe platby .

5. Odoslaním objednávky kupujúci akceptuje tieto obchodné podmienky, a zaväzuje sa tovar prevziať a zaplatiť , čo potvrdí pri jej dokončovaní.

Tým nie je dotknuté právo zákazníka vrátiť tovar do 14 dní nepoškodený a nerozbalený  späť na adresu spoločnosti Filibe s.r.o, S.Sakalovej 1396, 01401 Bytča.

6. Po vybavení a zaslaní objednávky dostane kupujúci email spolu s elektronickou faktúrou, ktorá plní zároveň funkciu dodacieho listu. V balíku s tovarom obdržíte originál daňového dokladu - faktúru.

7. V prípade zjavného omylu - napr.  zjavného chybného uvedenia ceny tovaru ( výrobku ) zo strany predávajúceho, alebo akéhokoľkvek iného omylu si predávajúci vyhradzuje právo oboznámiť kupujúceho s touto skutočnosťou vhodným spôsobom. Predávajúci alebo aj kupujúci môže svoju objednávku v tomto prípade zrušiť, alebo inak sa dohodnúť s predávajúcim/kupujúcim.

8. Zľavy na ružový olej neposkytujeme.

 

II. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY - STORNO

Objednávku začíname spracovávať v deň jej doručenia, alebo nasledujúci deň po doručení objednávky , ak ste ju v tomto čase nestornovali zaslaním emailu s číslom objednávky na adrese: obchod@naturals.sk.

 

III. DODACIE PODMIENKY, PLATBA ZA TOVAR


1.Tovar zasielame prostredníctvom Zásielkovne a kuriéra v čo možno najkratšom čase . Platba za tovar sa uskutočňuje vopred na náš účet vo FIO banke, osobne v Bytči, alebo na dobierku .

2. Vybavenie objednávky je bezodkladné / spravidla do 3 - 7 dní /, snažíme sa ju čo najskôr doručiť k Vám. V prípade, že tovar momentálne nie je na sklade, alebo z iného dôvodu , budete vhodným spôsobom informovaní a dohodnuté budú ďalšie dodacie podmienky, prípadne zrušenie Vašej objednávky. Keďže tovar je objednávaný v zahraničí, niekedy sa lehota dodania môže predĺžiť. O tejto skutočnosti však budete taktiež vhodným spôsobom informovaní. V prípade zliav poskytovaných klientom sa tieto nekumulujú s inými zľavami.

IV. CENY

Ceny výrobkov sú uvedené vrátane DPH za kus, pokiaľ nie je uvedené inak. V čase objednávky platí vždy cena uvedená na internete. V tejto cene nie je zahrnutá doprava tovaru k Vám domov . Dokladom o predaji je faktúra, ktorá plní úlohu dodacieho aj záručného listu. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien. Nie sme platcami DPH.

 

V. PLATBA A DORUČENIE TOVARU, POŠTOVNÉ :

1.

Platba len v EUR:

IBAN: SK6983300000002101091019

2.

Platba len v CZK:

IBAN: SK8483300000002601091023

 

  • až po potvrdzujúcom emaily, že bola Vaša objednávka spracovaná a čaká na Vašu úhradu - najneskôr do 3  dní od prijatia potvrdzujúceho emailu o konečnej cene zásielky. V opačnom prípade bude objednávka zrušená.

  • Ako variabilný symbol uveďte posledné štvorčíslie čísla objednávky / faktúry - sú identické .

  • Do správy pre prijímateľa doplňte prosím Vaše meno a priezvisko ( z dôvodu rýchlejšej identifikácie ).

  • Po pripísaní platby na náš účet zásielku okamžite expedujeme.

  • Tieto informácie dostanete taktiež v potvrdzujúcom e-mail po spracovaní objednávky .

Poštovné nájdete tu

 

2. Vyhradzujeme si právo v prípade, že si zákazník objedná tovar, ktorý následne na to neprevezme a nezaplatí za už objednanú zásielku bez predošlého stornovania  , neposkytovať viac takémuto zákazníkovi naše služby. Zákazník si je vedomý toho, že neprevzatím zásielky predávajúcemu vznikajú náklady na poštovné aj balné . Preto naša spoločnosť dospela k uvedenému záveru.

3. Predávajúci si vyhradzuje taktiež právo uplatniť si vrátenie reálne vynaložených poštovných nákladov  od takéhoto zákazníka + 0,5 % pokuta za každý deň omeškania . Zároveň takýto zákazník nebude mať viac možnosť nákupu.

 

VI. VRÁTENIE , ODSTÚPENIE od zmluvy, VÝMENA TOVARU

1. Tovar môžete vrátiť bez uvedenia dôvodu v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený ,do 14 pracovných dní od jeho prevzatia a zaplatenia. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Na tento účel je v potvrdzujúcom emaile pripojený formulár na odstúpenie od zmluvy.

2. V prípade splnenia podmienok vrátenia tovaru Vám bude vrátená celá suma za tovar, ktorý ste zaplatili. Do vrátenej sumy za tovar sa nezapočítava cena poštovného, ktorú kupujúci zaplatil pri preberaní a následnom vrátení tovaru. Po dohode s kupujúcim môže byť tovar vymenený za iný v zodpovedajúcej cene.

3. Vrátený tovar nezasielajte na dobierku, nebude prijatý a vráti sa späť ku kupujúcemu. Tlačivo na odstúpenie od zmluvy dostanete ako prílohu emailu s potvrdením objednávky.

4. Spotrebiteľ môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Z toho vyplýva, že spotrebiteľ môže svoje právo uplatniť napríklad aj prostredníctvom e-mailu, ktorý sa považuje na účely tohto zákona za trvanlivý nosič. Samozrejmosťou je možnosť použitia formuláru na odstúpenie od zmluvy , ktorý mu poskytol predávajúci.

5. Ak bolo odstúpenie od zmluvy uplatnené prostredníctvom formulára na internetovej stránke predávajúceho, je povinnosťou predávajúceho potvrdiť spotrebiteľovi prijatie oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy bola zachovaná, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

6. Pri pochybnostiach o doručení sa odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručenia. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

7. Ak spotrebiteľ odstúpil od zmluvy, predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi všetky platby od neho prijaté na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov na základe zmluvy.

8. Nová lehota na splnenie tejto povinnosti je 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Spôsob platby má byť rovnaký, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, avšak predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe platby.

9. Dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku spotrebiteľom výslovne zvoleným iným spôsobom doručenia (napr. expresné doručenie do 24 hodín), ako je najlacnejší a bežne prijateľný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim nie je predávajúci povinný spotrebiteľovi uhradiť.

10. Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť spotrebiteľovi platby skôr, ako mu bude tovar doručený alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

VII. REKLAMÁCIE

1 Reklamácie akéhokoľvek druhu vybavujeme bezodkladne, z toho dôvodu je nutné zaslať nám spolu s výrobkom stručný popis reklamácie spolu s reklamovaným výrobkom. Cenu reklamovaného výrobku uhradíme bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní od kladného posúdenia reklamácie.

2. Pred prevzatím a zaplatením zásielky na pošte alebo od doručovateľa si na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, ste ako spotrebiteľ povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

2.1 Podmienky reklamácie

Predávajúci zodpovedá zákazníkovi za to, že predávaný tovar je bez chýb, že sa zhoduje s označením a propagáciou tovaru, popisujúcim jeho vlastnosti, účel a kvalitu. Ak sa vyskytne už pri prevzatí na zakúpenom tovare v záručnej lehote chyba, má zákazník právo túto chybu reklamovať. Chybou sa rozumie zmena vlastnosti výrobku (farba, vôňa, nefungujúca sprejová hlavica, chyba materiálu, a pod.). Za chybu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej lehoty v dôsledku jeho opotrebovania, nesprávneho používania (skladovania v nevhodných podmienkach), nedostatočného alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov či komponentov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu.

Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak zákazník predloží osobne reklamovaný tovar v obchode Rozália v Bytči, prípadne ho doručí poštou na spätnú adresu predávajúceho s krátkou informáciou o dôvode reklamácie. Doručenie vráteného tovaru na adresu spoločnosti formou dobierky neakceptujeme a bude vrátený spätne kupujúcemu.

2.2 Reklamačná lehota

2.2.1 Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie zákazníkovi. Predávajúci rozhodne o oprávnenosti reklamácie najneskôr do 10 pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru. O výsledku informuje zákazníka prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu spolu s príslušným stanoviskom.

2.2.2 Reklamáciu vybavíme vždy bez zbytočného odkladu, v prípade jej oprávnenia vrátime zákazníkovi do 14 dní peniaze za chybný tovar spolu s poštovným vynaloženým na jeho vrátenie na jeho bankový účet, alebo ho vymeníme za tovar nový, bezchybný, podľa vzájomnej dohody.

Upozornenie: V prípade reklamácie chybného výrobku má zákazník právo vrátiť celú zásielku, aj ak v nej bolo viac výrobkov. Tie ostatné však nesmú byť nijakým spôsobom poškodené či použité, a to ani ich obaly. V opačnom prípade budú zákazníkovi vrátené a peniaze dostane len za chybný tovar. V takom prípade bude účtované opätovne aj poštovné.

Reklamačný formulár nájdete tu a je súčasťou emailu, ktorý dostanete ako prílohu potvrdzujúceho emailu.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Pre úspešné vybavenie objednávky je nutné poskytnutie niektorých údajov zo strany kupujúceho ako meno, priezvisko, adresu doručenia zásielky, tel.číslo a emailovú adresu, čoho si je vedomý.

2. Prevádzkovateľ tohto internetového obchodu sa zaväzuje, že neposkytne tieto údaje tretím osobám, ani iným subjektom. Budú použité výlučne len pre účely vybavenia objednávky . Osobné údaje, potrebné pre komunikáciu s kupujúcim, budú použité výhradne pre objednávkový systém tovaru, na interné rozbory a analýzy,  slúžiace na vyhodnotenie systému.

3.  Predávajúci informuje užívateľa najviac jedenkrát do mesiaca  o svojich pripravovaných aktivitách – zľavy, akcie, oznamy o zmene v obchodných podmienkach, prípadne o iných dôležitých záležitostiach súvisiacich s prevádzkou eshopu Naturals.sk a kamennej predajne Rozália s využitím len emailu klienta a len v prípade, že s tým kupujúci súhlasí . Svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení môžete realizovať na email: obchod@naturals.sk.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

5. V súvislosti s platnosťou Európskeho nariadenia o ochrane osobných údajov od 25.05.2018 uvádzame nasledovné 

Podmienky ochrany osobných údajov. 


V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely
zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového
obchodníka.


Ochrana osobných údajov


1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA


1.1. Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť Filibe s.r.o, (ďalej len "správca").
1.2. Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce:
S.Sakalovej 1396/91A, 01401 Bytča , IČO: 46704647
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Žiline dňa 06.06.2012, oddiel
Sro, vložka číslo 56828/L.
1.3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov


ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1.1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi
v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení
smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").


V prípade fyzických osôb spracovávame: meno a priezvisko, adresu bydliska, číslo bankového
účtu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, IP adresa, cookie.


Ak poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú
osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.


V prípade spoločnosti spracovávame: meno a priezvisko kontaktných osôb; telefónne číslo
kontaktných osôb; e-mailovú adresu kontaktných osôb, názov spoločnosti, e-mailovú adresu
spoločnosti, fakturačnú adresu spoločnosti, dodaciu adresu ,IČO, DIČ, číslo bankového účtu, IP
adresa, cookie.


Cookie * Tieto dáta sú anonymné. Súhlas na toto automatické individuálne rozhodovanie
a profilovanie sa dáva samostatne, zakliknutím lišty so súhlasom cookie, ktorá sa zobrazuje
na našej stránke.


2. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


2.1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je vybavenie Vašej objednávky, zasielanie
daňových dokladov za prenájom systému, obchodných oznámení a činenia iných marketingových
aktivít správcom voči Vašej osobe.
2.2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22
nariadenia.


3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


3.1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do
odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).


ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV


3.2. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy Bohemiasoft s.r.o. Česká republika
(prevádzkovateľ e-shopového systému WEBAREAL), firma Unihost s.r.o. Česká republika
(správca serverov), firma Casablanca INT (prevádzkovateľ dátového centra), Zásielkovňa s.r.o
Česká republika ako dopravca a účtovateľ poštovných nákladov, spoločnosť SPROEKON s.r.o,
Slovenská republika, ktorý vykonáva účtovnícke práce, Fio banka, Slovenská republika, ktorá
prijíma Vaše platby .


3.3. Prípadnú reklamu na sociálnych sieťach sprostredkuje FACEBOOK IRELAND LIMITED,
HANNOVER REACH, 5-7 HANNOVER QUAY, DUBLIN 2, Írsko, DIČ: IE9692928F

3.4. Prevádzkovateľ chráni Vaše osobné dáta antivírusovým programom Eset Antivirus


4. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV


4.1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim
osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne
obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej
právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
4.2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi.
Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto
odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na emaile:
obchod(a)naturals.sk.
4.3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je
porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.


4.4. Kontakt:


Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
web stránka: https://dataprotection.gov.sk/
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk


4.5. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou
či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.


Tieto podmienky na Ochranu osobných údajov nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.

 

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

2. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú , elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

3. Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

4. Internetová stránka  Naturalssk, ako i na nej uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový, obrazovo-zvukový alebo textový obsah, resp. ich umiestnenie sú chránené autorským právom v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“), resp. právom priemyselného vlastníctva. Výhradné majetkové (autorské) práva k dielu vykonáva spoločnosť Filibe s.r.o. Akékoľvek použitie celku alebo jednotlivých častí obsahu internetovej stránky je možné výlučne a len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom spoločnosti Filibe s.r.o.

5. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že používanie diela, jeho časti alebo ktoréhokoľvek predmetu priemyselného vlastníctva uverejneného na stránke v rozpore s právnymi predpismi, autorskými právami a právami držiteľa predmetu priemyselného vlastníctva predstavuje neoprávnený zásah do práv a oprávnených záujmov dotknutých osôb a môže viesť k uplatneniu nárokov v zmysle dotknutých právnych predpisov.Platnosť obchodných podmienok: od 01.07.2015

 

 

OWFkZWI